Loading...

แหล่งท่องเที่ยว

พระพุทธมิ่งมลคลเอกนาคคีรี ภูเก็ตที่แรกพอไปถึงภูเก็ตก็อยากจะพาเพื่อนๆ ไปไหว้พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีหรือพระใหญ่แห่งเมืองภูเก็ตก่อนเลย พระใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขานาคเกิด เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ สามารถสังเกตุเห็นได้จากหลายจุดในภูเก็ต ผิวของพระพุทธรูปนั้นประดับด้วยหินอ่อนหยกขาวจากพม่า เป็นงานประณีตที่สวยงามมาก เพื่อนๆ นอกจากจะมาไหว้พระแล้วยังสามารถทำพิธีสะเดาะเคราะห์ได้ด้วยการแขวนกระดิ่งทองเหลืองได้อีกด้วย

ค่าเข้า : ไม่เสียค่าเข้า
วันและเวลาทำการ : ทุกวันตั้งแต่ 8.00 – 19.00 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 42/14 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

CONTACT