Loading...

แหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ภูเก็ตหากใครอินกับประวัติศาสตร์ อยากจะรู้เรื่องราวของภูเก็ตมากขึ้นก็สามารถแวะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เรื่องราวของชาวจีนที่อพยพเข้ามาที่เกาะภูเก็ตแห่งนี้ ซึ่งที่นี่เพื่อนๆ จะได้ดูประเพณี วิถีชีวิต ของชาวภูเก็ตในอดีตนั่นเอง ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ในอดีตนั้นเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในภูเก็ต อาคารเป็นแบบชิโนโปรตุกีสสองชั้นมีความสวยงามทั้งภายนอกและภายใน

ค่าเข้า : 50 บาท
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น.
ที่อยู่ : เลขที่ 28 ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

CONTACT