Loading...

แหล่งท่องเที่ยว

วัดฉลอง“วัดฉลอง” หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ “วัดไชยธาราราม” เป็นวัด และสถานที่เที่ยวภูเก็ตชื่อดัง ที่ได้รับความนิยมทั้งกับชาวภูเก็ตเอง และก็นักท่องเที่ยวมากมาย เพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน นอกจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรม ภายในวัดฉลองเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ ที่ด้านในจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมากมาย อีกทั้งยังสามารถมองเห็นวิวเมืองภูเก็ตได้อย่างสวยงาม

CONTACT