Loading...

แหล่งท่องเที่ยว

หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ภูเก็ต



หาดในยาง จ.ภูเก็ต เป็นชายหาดที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ห่างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 1 กิโลเมตร อยู่ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ตฝั่งตะวันตกติดกับหาดไม้ขาวและหาดในทอน ชายหาดในยางมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ส่วนที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถประมาณ 1 กิโลเมตร และ นอกอุทยานฯ อีกประมาณ 2 กิโลเมตร

หาดในยาง เป็นหาดที่เงียบสงบ และเป็นธรรมชาติ แตกต่างจากหาดอื่นๆ ในภูเก็ตเช่นหาดป่าตอง, กะตะ, กะรน แม้แต่คนภูเก็ตเองก็ยังนิยมหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนที่หาดนี้ ความโดดเด่นของหาดนี้อยู่ที่น้ำทะเลใส หาดทรายสะอาด ใต้น้ำมีแนวปะการัง หอยทะเลหายาก เป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล กับจักจั่นทะเล (ลักษณะคล้ายปู) ร่มรื่นด้วยแนวต้นสน ที่พักในอุทยานฯ ราคาไม่แพง

ด้วยความที่หาดในยางอยู่ใกล้กับสนามบินภูเก็ตมาก จึงสามารถมองเห็นเครื่องบินร่อนลงได้อย่างชัดเจน โดยเครื่องบินจะค่อยๆ ลดระดับลงเหนือน้ำทะเล และร่อนลงจอดในสนามบินที่อยู่ถัดจากชายหาดไปนิดเดียว ช่วงที่เห็นเครื่องบินร่อนลงส่วนมากจะเป็นเดือนมกราคม – มีนาคม เนื่องจากการนำเครื่องลงจะต้องบินย้อนทิศทางลม ซึ่งในเดือนอื่นลมจะเปลี่ยนทิศทาง

การเข้าไปในหาดในยาง ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ เหมือนอุทยานฯ อื่นทั่วไป ราคาไม่กี่สิบบาท เป็นค่าบำรุงสถานที่ ค่าห้องน้ำ แลกกับการได้เข้าไปพักผ่อน เล่นน้ำริมชายหาด ซึ่งยังคงมีความธรรมชาติอยู่มาก ถือว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

CONTACT