Loading...

แหล่งท่องเที่ยว

อากาศ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานีใน เกาะสมุย ฤดูร้อนมีลักษณะ ร้อนและมืดครึ้ม ฤดูหนาวมีลักษณะ สั้น อุ่น ลมแรง และมีเมฆเป็นส่วนมาก และ ร้อนและไม่มีลมและมีหยาดน้ำฟ้าตกมาก ตลอดปี ในระยะเวลาหนึ่งปี โดยทั่วไป อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงในช่วงตั้งแต่ 25°C ถึง 33°C และน้อยมากที่จะอยู่ต่ำกว่า 24°C หรือสูงกว่า 34°C คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำแสดงว่าเวลาที่ดีที่สุดของปีที่น่าไปเที่ยว เกาะสมุย เพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมในช่วงอากาศร้อนคือ ตั้งแต่ช่วงกลาง ธันวาคม ถึงต้นเดือนมีนาคม


อุณหภูมิเฉลี่ยใน เกาะสมุย

ฤดูกาลที่ร้อนมีระยะเวลา 3.5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันสูงกว่า 32°C เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือ พฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 33°C และต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 27°C ฤดูกาลที่เย็นมีระยะเวลา 2.8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 28 มกราคม และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวันต่ำกว่า 30°C เดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือ ธันวาคม โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเท่ากับ 25°C และสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 29°C ตัวเลขข้างล่างแสดงให้คุณเห็นลักษณะโดยสรุปของอุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงตลอดทั้งปี แกนนอนเป็นวันของปี ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน โดยมีสีแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยสำหรับชั่วโมงและวันดังกล่าว


เมฆ

เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆใน เกาะสมุย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี ช่วงที่แจ่มใสกว่าของปี ใน เกาะสมุย จะเริ่มต้นประมาณวันที่ 25 พฤศจิกายน และมีระยะเวลานาน 4.0 เดือน แล้วสิ้นสุดประมาณวันที่ 26 มีนาคม เดือนที่ท้องฟ้าแจ่มใสมากที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่โดยเฉลี่ยแล้วท้องฟ้า แจ่มใส แจ่มใสเป็นส่วนมาก หรือมีเมฆบางส่วนในอัตรา 45% ของเวลา ช่วงที่มีเมฆมากกว่าของปีจะเริ่มต้นประมาณวันที่ 26 มีนาคม และมีระยะเวลานาน 8.0 เดือน แล้วสิ้นสุดประมาณวันที่ 25 พฤศจิกายน เดือนที่ท้องฟ้ามีเมฆมากที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือ สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่โดยเฉลี่ยแล้วท้องฟ้ามืดครึ้ม หรือมีเมฆเป็นส่วนมากในอัตรา 93% ของเวลา


หยาดน้ำฟ้า

วันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก หมายถึงวันที่มีหยาดน้ำฟ้าเป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว ในปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร โอกาสสำหรับวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมากใน เกาะสมุย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตลอดทั้งปี ฤดูกาลที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมากกว่ามีระยะเวลานาน 7.6 เดือน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม โดยมีโอกาสสูงกว่า 36% ที่วันใดวันหนึ่งจะเป็นวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก เดือนที่มีวันที่หยาดน้ำฟ้าตกมากที่สุดใน เกาะสมุย คือ ตุลาคม โดยมีจำนวนวันเฉลี่ยเท่ากับ 19.1 วัน และมีปริมาณฝนอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ฤดูกาลที่แห้งกว่ามีระยะเวลานาน 4.4 เดือน ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน เดือนที่มีวันที่หยาดน้ำฟ้าตกน้อยที่สุดใน เกาะสมุย คือ กุมภาพันธ์ โดยมีจำนวนวันเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 วัน และมีปริมาณฝนอย่างน้อย 1 มิลลิเมตร ในวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมาก เราแยกความแตกต่างระหว่างวันที่มีฝนล้วน หรือหิมะล้วน หรือหิมะและฝนผสมกัน เดือนที่มีฝนล้วนเป็นจำนวนวันมากที่สุดใน เกาะสมุย คือ ตุลาคม โดยมีจำนวนวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ 19.1 วัน การจำแนกประเภทเช่นนี้แสดงว่า รูปแบบของหยาดน้ำฟ้าที่พบบ่อยที่สุดตลอดทั้งปีคือ ฝนล้วน โดยมีความน่าจะเป็นสูงสุดเท่ากับ 64% ในวันที่ 25 ตุลาคม


ปริมาณน้ำฝน

เราแสดงปริมาณน้ำฝนที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังแต่ละวันในปีนั้นไว้ตรงกลาง เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างภายในเดือน ไม่ใช่แค่ปริมาณทั้งหมดในแต่ละเดือน เกาะสมุย มีปริมาณฝนรายเดือนแตกต่างกันอย่างยิ่งตามฤดูกาล ปริมาณฝนตลอดปีใน เกาะสมุย เดือนที่มีปริมาณฝนมากที่สุดใน เกาะสมุย คือ พฤศจิกายน โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 314 มิลลิเมตร เดือนที่มีปริมาณฝนน้อยที่สุดใน เกาะสมุย คือ กุมภาพันธ์ โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเท่ากับ 37 มิลลิเมตร


ดวงอาทิตย์

ความยาวของวันใน เกาะสมุย ไม่แตกต่างกันมากตลอดระยะเวลาทั้งปี และคงอยู่ภายในช่วง 40 นาที ของ 12 ชั่วโมง โดยตลอด ในปี พ.ศ. 2565 วันที่สั้นที่สุดคือวันที่ 22 ธันวาคม โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 11 ชั่วโมง และ 34 นาที ส่วนวันที่ยาวที่สุดคือวันที่ 21 มิถุนายน โดยมีแสงสว่างกลางวันนาน 12 ชั่วโมง และ 41 นาที พระอาทิตย์ขึ้นเร็วที่สุดคือเวลา 05:58 ในวันที่ 28 พฤษภาคม และพระอาทิตย์ขึ้นช้าที่สุดคือในอีก 44 นาที ต่อมาที่เวลา 06:42 ในวันที่ 28 มกราคม พระอาทิตย์ตกเร็วที่สุดคือเวลา 17:55 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน และพระอาทิตย์ตกช้าที่สุดคือในอีก 50 นาที ต่อมาที่เวลา 18:45 ในวันที่ 12 กรกฎาคม ไม่มีการใช้เวลาออมแสง (DST) ใน เกาะสมุย ระหว่างปี พ.ศ. 2565

ดวงจันทร์
ตัวเลขข้างล่างแสดงภาพรวมโดยย่อของข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดวงจันทร์สำหรับเดือน พ.ศ. 2565 แกนนอนเป็นวัน ส่วนแกนตั้งเป็นชั่วโมงของวัน ส่วนพื้นที่สีระบุเวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า แถบแนวตั้งสีเทา (จันทร์ดับ) และแถบสีน้ำเงิน (จันทร์เต็มดวง) ระบุดิถีสำคัญของดวงจันทร์

ความชื้น
เราตั้งค่าระดับความสบายต่อความชื้นที่จุดน้ำค้างเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่า เหงื่อจะระเหยออกจากผิวหนังเพื่อให้ร่างกายเย็นลงหรือไม่ จุดน้ำค้างที่ต่ำทำให้รู้สึกว่าแห้งกว่า ส่วนจุดน้ำค้างที่สูงขึ้นจะทำให้รู้สึกว่าชื้นมากกว่า สิ่งที่แตกต่างจากอุณหภูมิคือ โดยทั่วไปอุณหภูมิในตอนกลางคืนและกลางวันจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จุดน้ำค้างมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงได้ช้ากว่า ดังนั้นขณะที่อุณหภูมิอาจลดลงในตอนกลางคืน แต่โดยทั่วไปแล้ว ช่วงกลางวันที่อบอ้าวจะตามด้วยช่วงกลางคืนที่อบอ้าวเช่นกัน ระดับความชื้นที่รับรู้ ใน เกาะสมุย เมื่อวัดเป็นร้อยละของเวลาที่ระดับความสบายต่อความชื้นคือ ร้อนอบอ้าว ร้อนและไม่มีลม หรือ มีความชื้นสูงมาก ไม่แปรเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญตลอดระยะเวลาทั้งปี โดยยังคงมีค่าที่เกือบคงที่เท่ากับ 100% ตลอดทั้งปี

ลม
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงเวกเตอร์ (ความเร็วและทิศทาง) ลมเฉลี่ยรายชั่วโมงในพื้นที่กว้าง ที่ระดับ 10 เมตรเหนือพื้นดิน ลมที่ประสบในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศเฉพาะแห่งและปัจจัยอื่น ๆ เป็นสำคัญ โดยที่ความเร็วและทิศทางลมเฉพาะขณะจะแตกต่างกันมากมากกว่าค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงใน เกาะสมุย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี ช่วงที่ลมแรงกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 3.0 เดือน ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่า 15.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เดือนที่มีลมแรงที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือเดือนธันวาคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 19.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงเวลาที่ลมสงบกว่าในปีนั้นมีระยะเวลานาน 9.0 เดือน ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน เดือนที่มีลมสงบมากที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือเดือนเมษายน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงเท่ากับ 11.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางลมเฉลี่ยรายชั่วโมงส่วนใหญ่ใน เกาะสมุย มีความแตกต่างกันตลอดปี ลมมักพัดมาจากทิศตะวันตก เป็นเวลา 5.5 เดือน ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 ตุลาคม โดยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่ากับ 91% ในวันที่ 16 สิงหาคม ลมมักพัดมาจากทิศตะวันออก เป็นเวลา 6.5 เดือน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม โดยมีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเท่ากับ 80% ในวันที่ 1 มกราคม

อุณหภูมิน้ำ
เกาะสมุย ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่ (เช่น มหาสมุทร ทะเล หรือทะเลสาบขนาดใหญ่) เนื้อหาในส่วนนี้จะรายงานเกี่ยวกับอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างโดยเฉลี่ยของแหล่งน้ำนั้น อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญตามฤดูกาลตลอดระยะเวลาทั้งปี เวลาของปีที่น้ำอุ่นกว่าปกติมีระยะเวลานาน 2.8 เดือน ระหว่างวันที่ 6 เมษายน ถึงวันที่ 29 มิถุนายน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า 30°C เดือนที่น้ำมีความอุ่นมากที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือเดือนพฤษภาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 30°C เวลาของปีที่น้ำเย็นกว่าปกติมีระยะเวลานาน 2.2 เดือน ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำกว่า 28°C เดือนที่น้ำมีความเย็นมากที่สุดของปีใน เกาะสมุย คือเดือนมกราคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 28°C

เวลาของปีที่น่าไปเที่ยวที่สุด
เราคำนวณคะแนนการเดินทาง 2 ชนิดเพื่อระบุว่าสภาพอากาศตลอดทั้งปี ใน เกาะสมุย มีสภาวะน่าสบายมากแค่ไหน คะแนนการท่องเที่ยว จะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C คะแนนนี้แสดงว่า เวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยว เกาะสมุย เพื่อเพลิดเพลินกับกลางแจ้งทั่วไปตามประสานักท่องเที่ยวคือ ตั้งแต่ช่วงกลาง ธันวาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีคะแนนสูงสุดในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ จะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C คะแนนนี้แสดงว่า เวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยว เกาะสมุย เพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมในสภาพอากาศร้อนคือ ตั้งแต่ช่วงกลาง ธันวาคม ถึงต้นเดือนมีนาคม โดยมีคะแนนสูงสุดในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

ระเบียบวิธี
ในแต่ละชั่วโมงระหว่าง 08:00 ถึง 21:00 ของแต่ละวันในช่วงเวลาการวิเคราะห์ (พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2559) คะแนนต่าง ๆ ที่ไม่ขึ้นต่อกันจะคำนวณจากอุณหภูมิที่รับรู้ เมฆปกคลุม และปริมาณหยาดน้ำฟ้าทั้งหมด คะแนนเหล่านั้นจะรวมเข้าด้วยกันเป็นคะแนนรวมรายชั่วโมงคะแนนเดียว จากนั้นจะรวมกลุ่มเป็นวัน โดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาหลายปีในช่วงการวิเคราะห์และปรับให้เรียบ คะแนนเมฆปกคลุมของเราคือ 10 ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเต็มที่ แล้วลดลงเชิงเส้นไปที่ 9 ในกรณีที่ท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่ และไปที่ 1 ในกรณีที่ท้องฟ้ามืดครึ้มเต็มที่ คะแนนหยาดน้ำฟ้าของเรา ซึ่งวัดจากปริมาณหยาดน้ำฟ้าในช่วง 3 ชั่วโมงโดยมีจุดกึ่งกลางตรงชั่วโมงที่สนใจ มีค่าเท่ากับ 10 สำหรับกรณีที่ไม่มีหยาดน้ำฟ้า แล้วลดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 สำหรับกรณีที่มีหยาดน้ำฟ้าน้อยมาก และไปที่ 0 ในกรณีที่มีหยาดน้ำฟ้า 1 มิลลิเมตร หรือมากกว่านั้น คะแนนอุณหภูมิสำหรับท่องเที่ยวของเราคือ 0 เมื่ออุณหภูมิที่รับรู้อยู่ต่ำกว่า 10°C โดยเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 18°C หรือไปที่ 10 เมื่อมีอุณหภูมิ 24°C และลดดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 27°C และไปที่ 1 เมื่อมีอุณหภูมิ 32°C หรือสูงกว่านั้นคะแนนอุณหภูมิชายหาด/สระว่ายน้ำของเราคือ 0 เมื่ออุณหภูมิที่รับรู้อยู่ต่ำกว่า 18°C โดยเพิ่มขึ้นแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 24°C หรือไปที่ 10 เมื่อมีอุณหภูมิ 28°C และลดดลงแบบเชิงเส้นไปที่ 9 เมื่อมีอุณหภูมิ 32°C และไปที่ 1 เมื่อมีอุณหภูมิ 38°C หรือสูงกว่านั้น

ฤดูกาลเพาะปลูก
คำจำกัดความของฤดูเพาะปลูกจะแตกต่างกันไปทั่วโลก แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานนี้ เราให้นิยามไว้ว่า เป็นช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้) อุณหภูมิ ใน เกาะสมุย มีอากาศอบอุ่นเพียงพอตลอดทั้งปี จึงไม่มีความหมายแต่ประการใดที่จะกล่าวถึงฤดูเพาะปลูกด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เราได้แสดงแผนภูมิไว้ด้านล่างเพื่อให้เห็นการกระจายของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี


CONTACT